Group Company

TOYO FUJIKO Co., Ltd.

7-1-11 Shibamata, Katsushika, Tokyo 125-0052

OKADA REAL-ESTATE CO., LTD.

TOYO 7th Building 1F, 7-1-11, Shibamata, Katsushika-ku, Tokyo 125-0052

TOYO REAL-ESTATE CO., LTD.

1-2-3, Nakamura, Soma-shi, Fukushima 976-0042

TOYO INTERNATIONAL CO.,LTD

15th floor, IDMC My Dinh Building, 15 Pham Hung Street,
My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam

TOYO ENERGY FARM CO., LTD.

1-2-3 Nakamura, Soma-shi, Fukushima, 976-0042

TOYO ENERGY SOLUTION CO., LTD.

3th Floor A-PLACE SHIMBASHI, 11-1, Shimbashi 4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-0004

WAJIMA WOODY BIOMASS POWER
GENERATION FACILITY CO., Ltd.

BIOCHIP WAJIMA CO., LTD.

Ichinosaka 14bu3-1, Mitsui machi, Wajima-shi, Ishikawa, 929-2373

TOYO YABU BIO ENERGY CO., LTD.

1153-3, Oyabu, Yabu-shi, Hyogo 667-0111

NAMIE BIOMAS CHIP FACTORY CO., LTD.

149-4 Haruno, Tateno, Namie-machi, Futaba-gun, Fukushima Prefecture 979-1501

TOYO YABU AGRICULTURAL PRODUCTION CO., LTD.

1159 Oyabu, Yabu shi, Hyogo 667-0111

Aicss inc.

1-1-1 Ten'nodai, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture (Inside the University of Tsukuba)

E-MAIL ICON
INQUIRIES
contact
PAGETOP